Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Kalle Valo 9b0626fb8a QCA9984 hw1.0: 3.9.0.2: add firmware-5.bin_10.4-3.9.0.2-00101 9 timmar sedan
QCA99X0/hw2.0 QCA99X0: move old firmware and board files from the old ath10k directory to the new directory 4 år sedan
QCA988X/hw2.0 QCA988X hw2.0: 10.2.4-1.0: add firmware-5.bin_10.2.4-1.0-00047 10 månader sedan
QCA4019/hw1.0 QCA4019 hw1.0: 3.2.1.1: add firmware-5.bin_10.4-3.2.1.1-00028 9 timmar sedan
QCA6174 QCA6174 hw3.0: update board-2.bin 2 månader sedan
QCA9377/hw1.0 QCA9377 hw1.0: WLAN.TF.1.0: add firmware-5.bin_WLAN.TF.1.0-00023-QCATFSWPZ-1 1 år sedan
QCA9887/hw1.0 QCA9887 hw1.0: 10.2.4-1.0: add firmware-5.bin_10.2.4-1.0-00047 10 månader sedan
QCA9888/hw2.0 QCA9888 hw2.0: 3.9.0.2: add firmware-5.bin_10.4-3.9.0.2-00101 9 timmar sedan
QCA9984/hw1.0 QCA9984 hw1.0: 3.9.0.2: add firmware-5.bin_10.4-3.9.0.2-00101 9 timmar sedan
WCN3990/hw1.0 WCN3990 hw1.0: HL3.1: add WLAN.HL.3.1-01040-QCAHLSWMTPLZ-1 1 år sedan
LICENSE.qca_firmware LICENSE.qca_firmware: update year to 2019 1 år sedan
Makefile Makefile: run ath10k-fw-repo --check 3 år sedan
README.md README: mention about linux-firmware.git and remove directory descriptions 4 år sedan

README.md

ath10k-firmware

These are the latest firmware files for ath10k, a mac80211 driver for QCA988x, QCA6174, QCA99XX and similar. The official location to download ath10k images is from linux-firmware:

https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/

For more information check the wiki:

http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/ath10k/firmware