Переглянути джерело

notes to compile and use

master
Markus Bergholz 3 роки тому
джерело
коміт
aa8943528a
1 змінених файлів з 4 додано та 2 видалено
  1. +4
    -2
      redis-sql.c

+ 4
- 2
redis-sql.c Переглянути файл

@@ -1,5 +1,7 @@
// $ gcc -I ../ -fPIC -lsqlite -std=gnu99 -shared -o short shotr.c
// $ ld -o short.so short -shared -Bsymbolic -lc
// $ gcc redis-sql.c -I ../ -fPIC -lsqlite3 -std=gnu99 -shared -o sql.o
// $ ../redis-server --loadmodule ./rsql.o
// 127.0.0.1:6379> sql.version
// "3.14.2"

#include <sqlite3.h>
#include <string.h>


Завантаження…
Відмінити
Зберегти