Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Markus Bergholz c0abb38106 update aws rotation 10 godzin temu
..
library @ 0ab0f01b88 add my ansible library as a submodule 6 miesięcy temu
lookup_plugins update desc! 2 miesięcy temu
roles update my services 6 miesięcy temu
Makefile add target to apply osuv.yml playbook 10 miesięcy temu
aws.yml update and add nfs and glusterfs capabilities for ws 9 miesięcy temu
glusterfs.md add glusterfs result 10 miesięcy temu
local.yml update my iptables 3 miesięcy temu
mariadb_users.yml fix mariadb users 6 miesięcy temu
osuv.yml update iptables and main playbook 6 miesięcy temu
password_iteration.yml update aws rotation 10 godzin temu
profile_iteration.yml update aws rotation 10 godzin temu
rotate_aws.yml update aws rotation 10 godzin temu
rotate_aws_1password.yml remove unused task 1 miesiąc temu
rotate_aws_password.yml update my password rotation playbook 1 miesiąc temu