Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

35 wiersze
988 B

 1. ---
 2. - hosts: osuv
 3. vars:
 4. NC_TOKEN: "{{ lookup('env', 'NC_TOKEN') }}"
 5. MARIADB_PASSWORD: "{{ lookup('nc_password', 'root_mariadb_password' , host='home.osuv.de', user='m', token=NC_TOKEN) }}"
 6. dbs:
 7. - nextcloud
 8. - gitea
 9. - grafana
 10. tasks:
 11. - name: "databases must be present"
 12. mysql_db:
 13. login_host: 127.0.0.1
 14. login_password: "{{ MARIADB_PASSWORD }}"
 15. login_port: 3307
 16. login_user: m
 17. name: "{{ item }}"
 18. state: present
 19. encoding: utf8mb4
 20. with_items: "{{ dbs }}"
 21. - name: "add or update user"
 22. mysql_user:
 23. login_host: 127.0.0.1
 24. login_password: "{{ MARIADB_PASSWORD }}"
 25. login_port: 3306
 26. login_user: m
 27. name: "{{ item }}"
 28. host: "%"
 29. password: "{{ lookup('nc_password', item + '_mariadb_password' , host='home.osuv.de', user='m', token=NC_TOKEN) }}"
 30. priv: "{{ item }}.*:ALL"
 31. state: present
 32. with_items: "{{ list }}"