Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

34 řádky
883 B

 1. ---
 2. - hosts: something
 3. vars:
 4. MARIADB_PASSWORD: "{{ lookup('markuman.nextcloud.passwords', 'root_mariadb_password') }}"
 5. dbs:
 6. - nextcloud
 7. - gitea
 8. - grafana
 9. tasks:
 10. - name: "databases must be present"
 11. mysql_db:
 12. login_host: 127.0.0.1
 13. login_password: "{{ MARIADB_PASSWORD }}"
 14. login_port: 3306
 15. login_user: m
 16. name: "{{ item }}"
 17. state: present
 18. encoding: utf8mb4
 19. with_items: "{{ dbs }}"
 20. - name: "add or update user"
 21. mysql_user:
 22. login_host: 127.0.0.1
 23. login_password: "{{ MARIADB_PASSWORD }}"
 24. login_port: 3306
 25. login_user: m
 26. name: "{{ item }}"
 27. host: "%"
 28. password: "{{ lookup('markuman.nextcloud.passwords', item + '_mariadb_password') }}"
 29. priv: "{{ item }}.*:ALL"
 30. state: present
 31. with_items: "{{ list }}"