Преглед на файлове

update version and add update target

master
Markus Bergholz преди 2 години
родител
ревизия
908b17b052
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 2 реда
  1. +5
    -2
      docker/searchx/Makefile

+ 5
- 2
docker/searchx/Makefile Целия файл

@ -3,7 +3,10 @@ build:
cd searx && git checkout v0.14.0
cp settings.yml searx/searx/settings.yml && sed -i "s/ultrasecretkey/$$(date +%s | sha256sum | base64 | head -c 32 ; echo)/" searx/searx/settings.yml
cp gitea.py searx/searx/engines/
cd searx && docker build -t x.osuv.de:3 .
cd searx && docker build -t x.osuv.de:4 .
run:
docker run -ti --rm --name searx -e IMAGE_PROXY=True -e BASE_URL=http://127.0.0.1:8888 -p 8888:8888 x.osuv.de:3
docker run -ti --rm --name searx -e IMAGE_PROXY=True -e BASE_URL=http://127.0.0.1:8888 -p 8888:8888 x.osuv.de:4
update:
docker service update --image=x.osuv.de:4 searx

Зареждане…
Отказ
Запис