Переглянути джерело

powerfull redis ping function

master
Markus Bergholz 1 рік тому
джерело
коміт
853d03e916
1 змінених файлів з 8 додано та 0 видалено
  1. +8
    -0
      bash/mb.bashrc

+ 8
- 0
bash/mb.bashrc Переглянути файл

@@ -196,3 +196,11 @@ function _export(){
alias export=_export
alias ap=ansible-playbook
alias passgen='od -N 4 -t uL -An /dev/urandom | tr -d " "+%s | sha256sum | base64 | head -c 32 ; echo'

function redis-ping() {
# ping a redis server at any cost
redis-cli -h $1 ping 2>/dev/null || \
echo $((printf "PING\r\n";) | nc $1 6379 2>/dev/null || \
exec 3<>/dev/tcp/$1/6379 && echo -e "PING\r\n" >&3 && head -c 7 <&3)
}


Завантаження…
Відмінити
Зберегти