Bladeren bron

add ns alias for netstat without netstat

master
markuman 2 jaren geleden
bovenliggende
commit
4c01420a8c
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 25 en 0 verwijderingen
  1. +25
    -0
      bash/mb.bashrc

+ 25
- 0
bash/mb.bashrc Bestand weergeven

@@ -90,3 +90,28 @@ alias gnumeric='LC_NUMERIC="en" gnumeric'
alias ws="python -m http.server 8000"

export EDITOR=nano

## netstat without netstat
# https://staaldraad.github.io/2017/12/20/netstat-without-netstat/
function _netstat() {
awk 'function hextodec(str,ret,n,i,k,c){
ret = 0
n = length(str)
for (i = 1; i <= n; i++) {
c = tolower(substr(str, i, 1))
k = index("123456789abcdef", c)
ret = ret * 16 + k
}
return ret
}
function getIP(str,ret){
ret=hextodec(substr(str,index(str,":")-2,2));
for (i=5; i>0; i-=2) {
ret = ret"."hextodec(substr(str,i,2))
}
ret = ret":"hextodec(substr(str,index(str,":")+1,4))
return ret
}
NR > 1 {{if(NR==2)print "Local - Remote";local=getIP($2);remote=getIP($3)}{print local" - "remote}}' /proc/net/tcp
}
alias ns=_netstat

Laden…
Annuleren
Opslaan