Procházet zdrojové kódy

update and add nfs and glusterfs capabilities for ws

master
Markus Bergholz před 1 rokem
rodič
revize
3af51610ad
1 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 1 odebrání
  1. +3
    -1
      ansible/aws.yml

+ 3
- 1
ansible/aws.yml Zobrazit soubor

@ -6,7 +6,7 @@
####################
#
# run with
# ANSIBLE_HOST_KEY_CHECKING=False AWS_PROFILE=myaws ap glusterfs.yml --ssh-common-args="-i /home/m/.ssh/myaws.pem"
# ANSIBLE_HOST_KEY_CHECKING=False AWS_PROFILE=myaws ap aws.yml --ssh-common-args="-i /home/m/.ssh/myaws.pem"
#
####################
@ -221,6 +221,8 @@
- lsof
- docker
- ncdu
- nfs-utils
- glustefs-client
- name: install python packages
become: True

Načítá se…
Zrušit
Uložit